Overslaan naar hoofdinhoud

Hier bij Stand For Trees besteden we veel tijd aan het redden van onze bossen. We hebben het vaak zo druk dat we vergeten waarom we het doen! Dus dachten we dat het leuk zou zijn om een kleine onderbreking te nemen om ons te herinneren waarom we doen wat we doen.

Dus waarom tropische bossen? Nou, om te beginnen bedekken bossen ongeveer een derde van de landmassa van de aarde. Het Amazone regenwoud in Zuid-Amerika, bijvoorbeeld, strekt zich uit over 8 landen en beslaat meer dan 2 miljoen vierkante mijl. Het zijn enorme ecosystemen die een enorme impact hebben op de planeet. Ze produceren zuurstof, absorberen kooldioxide, verzachten de klimaatverandering en herbergen veel planten en dieren.

Helaas verdwijnen de bossen door de groeiende landbouw en industrie in een alarmerend tempo. Volgens Global Forest Watch hebben we alleen al in 2019 11,9 miljoen hectare tropisch bos verloren[1]. Vergelijkbare studies hebben geschat dat we elke minuut van de dag 40 voetbalvelden bos verliezen[2].

Bossen zijn goed voor menselijke gezondheid en welzijn

Japan introduceerde de praktijk van shinrin-yoku, of "bosbaden" in de wereld. Volgens een studie uit 2010, gepubliceerd in Environmental Health and Preventive Medicine, geeft tijd doorbrengen in een bos mensen een gevoel van rust en ontspanning, en stimuleert het ook de activiteit van het immuunsysteem[3].

Bomen en planten bevatten ook essentiële oliën die hen beschermen tegen bacteriën en insectenroofdieren. Het inademen van deze oliën verhoogt de productie van beschermende cellen bij de mens, die virussen en andere ziekten aanpakken.

1.

Een regenboog van vlinders fladdert langs de grond in het Tambopata project, Peru.

2. Bossen beschermen de biodiversiteit

Tropische bossen herbergen ten minste tweederde van de biodiversiteit in de wereld, hoewel zij minder dan tien procent van de planeet beslaan[4]. Hieronder bevinden zich soorten die we nog niet eens ontdekt hebben - en waarvan de potentiële waarde nog onbekend is. Dit is wat we biodiversiteit noemen, en het is cruciaal voor het leven op aarde.

Elke soort speelt een speciale rol in het behoud van ecosystemen, het voeden van de bodem, het reinigen van lucht en water, en het leveren van voedsel en andere hulpbronnen. Veel medicijnen zijn bijvoorbeeld afkomstig van planten die alleen in oerbossen voorkomen.

Bossen redden bedreigde diersoorten

Naarmate de bossen krimpen, lopen steeds meer soorten gevaar uit te sterven. Volgens de IUCN leven ongeveer 15.000 kwetsbare en bedreigde soorten in tropische regenwouden en subtropische bosgebieden. En het is niet alleen de ontbossing die hen in gevaar brengt: veel gebieden lijden onder de voortdurende aantasting van de bossen. Na verloop van tijd leidt dat tot een ernstig beschadigd ecosysteem en creëert het meer mogelijkheden voor ontbossing.

Bosgorilla's, chimpansees, gibbons, jaguars, harpijaren en toekans zijn slechts enkele voorbeelden van soorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gezonde bosecosystemen.

3.

4.

Bossen zorgen voor levensonderhoud

Bossen zijn niet alleen een thuis voor wilde dieren. Ze bieden ook onderdak en duurzame middelen van bestaan voor lokale gemeenschappen over de hele wereld. Inheemse volkeren zoals de Miskito en Mayangna leven al duizenden jaren in de bossen van Midden-Amerika. En miljoenen mensen leven naast bossen en zijn ervan afhankelijk voor hun inkomen of natuurlijke hulpbronnen, zoals fruit, hout, koffiebonen of boomsap.

Dat is ook de reden waarom bossen zo belangrijk zijn voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Bossen absorberen broeikasgassen

Alle planten nemen koolstofdioxide op en geven zuurstof af aan de lucht tijdens de fotosynthese. Levende bossen absorberen en slaan een enorme hoeveelheid koolstof op en gebruiken het als voedingsstof. Volgens een in Science gepubliceerde studie houden tropische bossen meer koolstof vast dan de mensheid de afgelopen 30 jaar heeft uitgestoten door het verbranden van kolen, olie en aardgas[5]!

Wanneer bomen worden gekapt, komt al hun opgeslagen koolstof weer in de atmosfeer terecht, waardoor de klimaatverandering verergert. Daarom hebben de Verenigde Naties het REDD+ model gecreëerd dat wij gebruiken. REDD staat voor Reducing Emissions from Deforestation and Degradation en geeft een financiële waarde aan koolstofvastlegging. Daardoor kunnen we de economische drijfveren van ontbossing, die leiden tot bosverlies, veranderen.

5.

Rivier en bos in het Kariba-project, Zimbabwe.

6. Bossen helpen de lucht te zuiveren

Als je ooit door een bos hebt gewandeld en diep hebt geademd, heb je misschien gemerkt dat de lucht frisser en bevredigender leek dan stadslucht. Dat komt omdat bomen fungeren als filters. Ze absorberen gassen zoals stikstofoxide en ammoniak en vangen deeltjes op in hun bladeren. Ze absorberen ook veel geuren, zodat alleen hun natuurlijke oliën de lucht geuren. En als dat nog niet genoeg is, bomen verminderen ook de luchtvervuiling door het geven van schaduw die de grond afkoelt. Is de natuur niet prachtig!

Bossen beschermen de watervoorziening

Bossen spelen een belangrijke rol bij het besparen van water. Als de regen in een bos valt, zorgt het bladerdak ervoor dat het water niet meteen verdampt. Het dichte wortelstelsel zorgt er ook voor dat het water in de bodem dringt. Daar kan het naar het grondwater sijpelen, in plaats van meteen in een beek te stromen. Dat verhoogt natuurlijk het risico op overstromingen. Maar tot overmaat van ramp gaat het water onmiddellijk verloren in de rivier (en uiteindelijk in de oceaan). Aan de andere kant zorgt het aanvullen van grondwater voor een betrouwbare watervoorziening voor mensen en dieren die in de buurt van het bos leven.

7.

8.

Bossen stabiliseren de bodem

De diepe en complexe wortelsystemen van een natuurlijk bos spelen een sleutelrol in de watercyclus. Maar dat is niet alles: ze beschermen de bodem ook tegen erosie. Zonder bosplanten en stabiliserende wortels kan de bovengrond worden weggeblazen door de wind of weggespoeld door regenwater. Bodemerosie is gevaarlijk omdat het waterwegen vult met grond. Dit is niet alleen schadelijk voor ecosystemen van rivieren, maar het kan ook het risico op overstromingen vergroten en landbouwgrond ruïneren.

Bossen en regenwouden beschermen onze planeet op vele manieren en bieden tal van voordelen voor het menselijk leven. Maar ze hebben onze bescherming nodig.

Bij Stand For Trees is dat de kern van ons werk.

Wanneer u een van onze bosbeschermingsprojecten steunt, gaat uw geld rechtstreeks naar het creëren van een positief alternatief voor ontbossing. Door onze bossen te beschermen, investeren we in de toekomst. En we zorgen voor een veiligere en gezondere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

Klik hier om nu een van onze projecten te steunen.

Referenties:
[1] https://www.wri.org/blog/2020/06/global-tree-cover-loss-data-2019
[2] https://www-staging.nationalgeographic.com/news/2018/06/tropical-deforestation-forest-loss-2017/
[3] https://link.springer.com/article/10.1007/s12199-009-0086-9
[4] https://www.pnas.org/content/114/23/5775
[5] https://www.sciencemag.org/news/2020/05/tropical-forests-soak-huge-amounts-greenhouse-gas-climate-change-could-end