Overslaan naar hoofdinhoud

"Een krachtige roep gaat nu de wereld rond; iedereen hoort het, maar..."

Bomen zijn een essentiële hulpbron voor onze samenleving. In dit bericht gaan we het hebben over de vele voordelen van bomen. We hopen dat we kunnen helpen het bewustzijn van hun belang te vergroten!

Laten we bij het begin beginnen... het allereerste begin.

Planten, die meer dan 420 miljoen jaar geleden op aarde verschenen, waren een belangrijke stap in de evolutie. Cyanobacteriën drongen andere micro-organismen binnen en voegden hun chlorofyl - het pigment dat fotosynthese mogelijk maakt - samen, waardoor plantencellen ontstonden. Hieruit ontstond de ontwikkeling van zeewier, waardoor planten het droge land konden koloniseren.

Zo ontstonden de eerste bossen. En vanuit deze eerste stappen veroverden de oude bomen en planten bijna alle aardse biomen.[1] Vandaag de dag telt onze planeet meer dan 300.000 plantensoorten, waarvan vele noodzakelijk zijn voor alle levensvormen op aarde.

De klimaatcrisis is een van de meest urgente problemen van vandaag, en planten zijn een cruciaal onderdeel van de oplossing. Bomen absorberen CO2 door fotosynthese, en dit kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren en de effecten van klimaatverandering te verminderen.

We hebben dat meer in detail besproken hier. Maar nu gaan we ons richten op alle andere manieren waarop bomen essentieel zijn voor een goede levenskwaliteit.

Ecologische functies

De zuurstofproducerende boom, bron van leven

Zoals bijna alle planten zijn bomen autotrofe organismen. Ze maken hun eigen voedsel, waardoor ze kunnen groeien, zich voortplanten en hun eigenschappen via genen doorgeven aan de volgende generaties planten. Ze zijn ook bijna de enige organismen die organische stoffen produceren uit anorganische materialen: door fotosynthese kunnen ze de lichtenergie van de zon omzetten in glucose en zuurstof produceren. Deze zuurstof komt in de atmosfeer terecht en is van levensbelang voor het dierlijke leven op aarde.

Deze fotosynthetiserende planten vormen dus de basis van de voedselketen. En zonder hen zouden veel soorten - zoals planten zonder chlorofyl, planteneters en zelfs sommige omnivoren of carnivoren - niet kunnen overleven.

Evenzo zijn wij afhankelijk van deze bomen en planten om de zuurstof te produceren die wij nodig hebben om te leven.

WIST JE DAT:
Een volwassen boom produceert gemiddeld 120 kg zuurstof per jaar, dat is de helft van het jaarlijkse verbruik van een volwassene.

De luchtzuiverende boom

Planten, meer bepaald bomen, zijn specialisten in luchtfiltratie. Zij nemen lucht op die verontreinigende stoffen en stof bevat, reinigen deze door deze deeltjes uit de lucht te verwijderen en geven deze weer aan ons af. Zo kunnen ze de luchtkwaliteit drastisch verbeteren.

De geabsorbeerde hoeveelheid varieert. Voor sommige soorten, zoals een volwassen esdoorn, kan één enkele boom tot 20 kilogram stof per jaar verzamelen. Een straat met volwassen bomen bevat tot 4 keer minder atmosferisch stof dan een straat zonder bomen![2]

Verscheidene soorten, zoals de iep, de beuk, de els en de wilg, staan bekend om hun hoge filtratievermogen bij vervuiling. Aan de andere kant, andere soorten zoals de grote fruiteik, Virginy ostry, en Rhus typhina kunnen meer stof vasthouden in hun pluizige bladeren.

De boom: synoniem voor biologische diversiteit

De term biodiversiteit verwijst naar alle soorten en ecosystemen van een bepaalde regio of natuurlijke omgeving. Deze diversiteit van organismen is een fundamentele maatstaf voor de gezondheid van het milieu.

Wanneer plantensoorten uitsterven als gevolg van klimaatverandering, kan dit leiden tot het uitsterven van een verscheidenheid aan diersoorten.[3]

WIST JE DAT:
In de Canadese provincie Quebec leven meer dan 40.000 wilde dier- en plantensoorten in harmonie - waarvan vele afhankelijk zijn van bosecosystemen.

De boom vecht tegen bodemerosie

Bomen helpen bodemerosie tegen te gaan, die in stedelijke gebieden vaak voorkomt door bebouwing en ontbossing. Boomwortels houden de bodem op zijn plaats op hellende terreinen en helpen in de buurt van rivieren te voorkomen dat rivieroevers instorten.

Bij gebrek aan plantendek wordt de bodem rechtstreeks blootgesteld aan de regen. Dit kan op lange termijn grote gevolgen hebben voor de bodemstructuur en leiden tot verlies van mineralen en de bodem zelf door afspoeling. Dit type aantasting is bijzonder uitgesproken voor hellende terreinen, beek- en rivieroevers, kliffen en heuvels, waarvan bomen en planten zijn verwijderd.

De boom verbetert de waterkwaliteit

Naast waterregulering en bodemstabilisatie helpen bomen en bossen ook het waterniveau op peil te houden. Bossen slaan water op, waardoor de verdamping wordt beperkt, het smelten van sneeuw wordt gematigd en zowel overstromingen als droogtes worden getemperd.

Net als boombladeren voor de lucht, zijn boomwortels uitstekende waterfilters en kunnen ze een grote hoeveelheid afvloeiend water - vaak geladen met meststoffen of andere verontreinigende stoffen - absorberen. Door het aantal verontreinigende stoffen dat naar rivieren stroomt te beperken, helpen bomen overbemesting van waterlichamen te voorkomen, en daarmee de ontwikkeling van algen en andere ongewenste waterplanten te verminderen.

De boom helpt extreme temperatuurverschillen te reguleren

Levende bomen transporteren door water van hun wortels op te nemen, het door hun weefsels te leiden en het als damp af te geven. Dit beïnvloedt de plaatselijke vochtigheid en bewolking, en tempert extreme klimaatschommelingen. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ontbossing een negatieve invloed heeft op de regenval en de klimaatomstandigheden in de rest van het bos.

De boom beschermt tegen hitte

Bomen verfrissen de omgevingslucht door bescherming te bieden tegen de warmte. Verschillende studies tonen aan dat de luchttemperatuur in stedelijke bossen over het algemeen koeler is dan in een boomloze omgeving. De transpiratie van een volwassen boom die de omgevingslucht koelt is gelijk aan 5 airconditioners die op volle capaciteit werken![4]

Het gebladerte van bomen biedt ook bescherming tegen zonnestraling door deze te absorberen en te reflecteren, waardoor de intensiteit en de hitte ervan worden verminderd - en het leven voor ons comfortabeler wordt. Bovendien zorgen ze voor schaduw op het land en bieden ze koelere ruimten bij hoge temperaturen. Denk aan hoe verfrissend een koel stadspark is op een warme dag.

De boom beschermt tegen regen

Bomen beschermen ons tegen neerslag door druppels en sneeuw te onderscheppen. Naaldbomen zijn hierin kampioen: zij kunnen tot 40% van de neerslag onderscheppen, in tegenstelling tot hardhout van dezelfde grootte dat slechts 20% onderschept.[5]

 

Bomen en planten kunnen droge en verstoorde gebieden verbeteren

Verschillende voedingsstoffen zijn essentieel voor het overleven van planten, zoals stikstof, fosfor en kalium. Bepaalde kleine bomen of planten, zoals peulvruchten zoals Gliricidia spp. kunnen stikstof verzamelen. Deze "stikstoffixerende" planten onderhouden een wederzijds voordelige relatie met de Rhizobium-bacteriën .

De bacteriën halen energie uit fotosynthese en zetten in ruil daarvoor stikstof vast in de vorm die de plant nodig heeft. De gefixeerde stikstof wordt vervolgens naar andere delen van de plant getransporteerd, waar het wordt gebruikt om plantenweefsels te vormen. De stikstof komt onmiddellijk vrij of wanneer de plant sterft en afbreekt, waardoor de bodem wordt bemest en de groei van andere planten wordt bevorderd.

De boom is een natuurlijk windscherm

Iedereen die wel eens een tornado heeft gezien of op een zeilboot heeft gevaren kan beamen dat winden zeer krachtig kunnen zijn. Een zacht briesje kan heerlijk zijn, maar een storm kan enorme schade aanrichten. Bomen kunnen de windsnelheid verminderen dankzij hun bladeren, takken en gebladerte, die weerstand bieden tegen de lucht.

WIST JE DAT:
Een dichte begroeiing kan de luchtsnelheid met wel 50% verminderen!

De mate van reductie hangt af van de hoogte van de vegetatie, de dichtheid ervan en de doorlaatbaarheid van de gebruikte planten - maar zeker is dat het een groot effect heeft. Daarom worden langs veel snelwegen of rechte straten bomen gebruikt als windscherm.

De boom trekt wilde dieren aan

Duizenden, zo niet miljoenen, dier- en plantensoorten zijn voor hun overleving volledig afhankelijk van de vegetatie. Zoogdieren, vogels en insecten gebruiken bomen als schuilplaats, bescherming en voedsel. Ara's, zoals in onze Tambopata projectnestelen in bomen, eten hun vruchten en verbergen zich in hun bladerdek om zich te beschermen tegen roofdieren. Zo doen veel bosdieren, zoals bonobo's in Congo.

De boom beschermt tegen lawaai

Boombladeren zijn zeer effectief als bescherming tegen omgevingslawaai van het stadsleven en het wegverkeer. Een gordel van bomen langs de weg kan het omgevingsgeluid met 6 tot 8 decibel verminderen![6]

Esthetische functies

De boom als architectonisch element

Stedelijke omgevingen kunnen gemakkelijk koud en onpersoonlijk worden. Het toevoegen van vegetatie zoals bomen doorbreekt de monotonie en voegt warmte en complexiteit toe. Wanneer ze op de juiste manier worden geplaatst, kunnen bomen en kunstmatige architectuur in perfecte harmonie samenleven.

De schermboom

Bomen worden vaak gebruikt om grote buitenruimtes af te bakenen. In woonwijken worden hagen of zeer hoge bomen gebruikt om de privacy en beslotenheid van woningen te handhaven. Bomen kunnen ook woonwijken en drukke zones van industriegebieden afbakenen en zo een natuurlijk scherm tegen lawaai creëren. En in het ergste geval kunt u ook planten met doornen gebruiken om gewilde dieren, beesten of zelfs sommige mensen weg te houden!

Sociale functies

De sierboom en zijn psychologisch effect op de mens

De zoete geur van seringen en appel- of kersenbomen wanneer de lente bloeit; volwassen bomen die ons schaduw bieden tijdens de zomerhitte; de schitterende kleuren van de herfst; dennentakken die kraken onder het gewicht van de sneeuw in de winter: bomen herinneren ons er voortdurend aan dat het leven overal om ons heen is en dat het eb en vloed is op het ritme van de seizoenen.

Sierbomen met spectaculaire bloemen, heldere kleuren en prachtig gebladerte brengen ons variatie in kleuren, texturen en vormen, waardoor de esthetiek van landschappen in onze steden sterk verbetert. Mensen zijn van nature geneigd tot een mooie omgeving, en deze bomen verbeteren ons onbewuste welzijn.

De boom en de levenskwaliteit

Veel wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat toegang tot bomen en bossen een bron van welzijn en geestelijke gezondheid is voor stedelingen. Sommige studies hebben zelfs aangetoond dat blootstelling aan bomen door stedelijk groen ziekten vermindert!

Om nog maar te zwijgen van de Japanse praktijk van bosbaden - gewoon tijd doorbrengen in het bos - die stress vermindert en een hele reeks voordelen kan opleveren, van een betere hartfunctie tot een lagere bloeddruk, een betere stofwisseling, een beter humeur, sneller herstel, en het verlichten van angst en depressie.[7] En artsen in Canada kunnen nu een 'National Parks Pass' voorschrijven aan hun patiënten die decompressietijd nodig hebben.

De boom en recreatie

Wildernisreservaten, nationale parken, stadsparken en openluchtcentra zijn bijzondere plaatsen. Ze bieden recreatie en ontmoetingsplaatsen voor activiteiten zoals wandelen of mountainbiken of gewoon voor ontspanning en het doorbrengen van tijd in de buitenlucht, en beschermen ook belangrijke wilde dieren en ecosystemen zoals oerbossen.

De boom en milieu-educatie

Verschillende stadsparken in grote steden bieden plaatsen waar flora en fauna kunnen worden geobserveerd. Deze plaatsen maken mensen bewust van het belang van natuurbehoud. Er zijn ook interpretatiesites in bepaalde stedelijke omgevingen, waardoor burgers, toeristen en studenten de complexiteit en de nuances van de natuur beter kunnen begrijpen.

De boom en het medicijn

Extracten van plantensoorten worden al eeuwenlang gebruikt om krachtige remedies te maken. Inheemse volkeren over de hele wereld hebben verschillende kruiden gebruikt om verschillende ziekten te genezen, te voorkomen en te behandelen. Deze middelen werden en worden op verschillende manieren toegediend: sommige worden gebrouwen tot thee, andere worden gekauwd en weer andere worden geïnhaleerd.

Plantaardige organismen worden ook gebruikt om een behoorlijk aantal geneesmiddelen te maken in geïndustrialiseerde samenlevingen. De bast van wilgen wordt bijvoorbeeld gebruikt om aspirine te ontwikkelen, en de enige bacterie die antibiotica-resistente superbacteriën bestrijdt, werd ontdekt in de bodem van een nationaal park in Nova Scotia.

Door onze ecosystemen te beschermen, beschermen we hun potentieel levensreddende eigenschappen voor toekomstige generaties.

Economische functies

De boom: fruitproductie en gewasondersteuning

Fruitbomen zoals peren, appels, pruimen en kersen hebben een aanzienlijke economische waarde. Bomen en bossen bieden ook onderdak aan bijen, vogels en andere bestuivers, die de opbrengst helpen verhogen van beroemde gewassen die in de buurt zijn geplant, zoals koffie of cacao.

De boom: economische motor

Bomen in een stedelijke omgeving creëren economische waarde door veel banen te scheppen in de boomteelt, de tuinbouw en het onderhoud van bomen. In de meeste gemeenten wordt bijzonder belang gehecht aan deze gebieden, met als doel het behoud en de instandhouding van stadsbomen en stadsflora. Natuurlijk kan dit ook het onaangename werk omvatten van het verwijderen van dode bomen of het snoeien van bomen die een gevaar zijn geworden voor een nabijgelegen huis!

De boom: toeristische attractie

Stadsparken bieden ruimte voor ontspanning en spel en zijn een belangrijke economische troef voor een gemeente. En de meest spectaculaire trekken toeristen aan - denk maar aan Central Park in New York City.

 

De boom: energiebesparing

Een goed geplaatste boom aan de zijkant van een woning kan helpen de verwarmingskosten in de winter te verlagen door als een beschermende barrière tegen koude winterwinden te fungeren. Evenzo kunnen bomen in de buurt van het huis tijdens warme zomerdagen helpen om de boel koel te houden, waardoor minder airconditioning nodig is. Bomen helpen ook het "urban heat island effect" te verminderen, een verschijnsel waarbij dichte gebouwen warmte vasthouden, waardoor de temperatuur in stedelijke gebieden in sommige gevallen met enkele graden stijgt.

De boom: hout en bouwmaterialen

Bomen en bossen leveren vele onmisbare hulpbronnen, zoals bouwmateriaal, timmerhout, brandhout of pulp. Mensen in plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden leven vaak naast bossen en zijn voor deze hulpbronnen dagelijks sterk afhankelijk van deze bossen. Dit vermindert ook hun afhankelijkheid van vaak inconsistente inkomsten, en verlaagt dus het risico op armoede.

In geïndustrialiseerde landen gebruikt elke consument elke dag producten van de verwerking van houtachtig materiaal. Als je iets bestelt bij Amazon, komt het in een doos; een eventuele pakbon is gedrukt op papier; en als je tegenwoordig geluk hebt, krijg je voor kleine artikelen een op papier gebaseerde biologisch afbreekbare bubbeltjesmailer! Duurzaam beheer van bomen en bosbestanden is dus essentieel als we er op de lange termijn van afhankelijk willen blijven.

De boom: de suikeresdoorn🍁

Een artikel over alle geweldige dingen die bomen voor ons doen zou niet compleet zijn zonder ahornsiroop. De suikeresdoorn is een icoon in Canada, en vooral in Quebec, dat bijna driekwart van de wereldproductie van esdoornsiroop voor zijn rekening neemt. Het sap van deze bomen wordt elk voorjaar verzameld en omgezet in siroop. De verscheidenheid aan producten met ahornsmaak die van dit sap worden gemaakt, is zeer gewild en heeft een aanzienlijke economische waarde voor de plaatselijke producenten.

De boom: ongevallenremmer

Goed geplaatste bomen en planten kunnen het aantal verkeersongelukken verminderen. Bomen langs snelwegen verminderen bijvoorbeeld windvlagen, voorkomen verblinding als de zon dicht bij de horizon staat en verminderen opwaaiende sneeuw in de winter. Bomen aan de kant van een skipiste verbeteren de zichtbaarheid van nabijgelegen sneeuw, waardoor skiërs minder snel verongelukken.

 

De boom: financiële winst van een eigendom

De aanwezigheid van bomen op een terrein kan de woningwaarde met 10 tot 23% verhogen en in sommige gevallen zelfs met 30%![8] De aanwezigheid van bomen en groen verhoogt ook de waarde van naburige woningen.

Bovendien zijn woonwijken met parken, bosrijke gebieden, groene ruimtes en prachtige bomen altijd erg in trek. Woningen in deze gebieden zijn over het algemeen duurder op de vastgoedmarkt, omdat kopers vaak meer zullen betalen om dicht bij deze rustgevende en vredige ruimtes te zijn.

"Waar de boom is verdwenen, is de mens gestraft voor zijn ondoordachtheid."

Deze woorden van Châteaubriand vatten goed de kapitale bijdrage van de boom in ons leven samen.

"We zien in welke betreurenswaardige eindjes deze houding, deze bedrijfsmentaliteit ons heeft gebracht. De boom is niet alleen een economische bijdrage, maar ook een kostbare bijdrage aan ons welzijn."

U kunt helpen onze spectaculaire bomen overeind te houden. Gemiddeld beschermt 1 dollar één boom.

Referenties
Deleuvre, Guy. De levensboom. E-book. gepubliceerd in 2018
Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., Jackson, R.B. Campbell Biology, 4th edition. ERPI, Editions of the Educational Renewal Inc. 2012. (Na acceptatie van edities zijn eerdere edities onderworpen aan de beoordeling van de docent).
Zimmer, C. (2011) Inleiding tot de evolutie: deze wonderlijke doe-het-zelf. De Boeck, Brussel.
Raven, P.H., R.F. Evert en S.E. Eichhorn 2014. Plantenbiologie. 3e druk. Vertaling van de 8e Amerikaanse editie. van boeck.
[1]https://www.science.org/content/article/land-plants-arose-earlier-thought-and-may-have-had-bigger-impact-evolution-animals
[2]https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=107330
[3]https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103920.htm
[4]https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103920.htm
[5]https://www.fs.fed.us/psw/topics/urban_forestry/products/4/cufr_88.pdf
[6]https://greenblue.com/gb/trees-as-sound-barriers/#:~:text=Where%20space%20permits%2C%20thick%20strips,6%20to%2015%20decibels%20(D.I.&text=Leonard%20and%20Parr%20(1970)%20and,much%20as%206%2D8%20dB
[7]https://environhealthprevmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12199-019-0822-8
[8]https://www.thepinnaclelist.com/article/understanding-the-investment-value-of-trees-on-your-property/