Klimaatverandering

We kunnen de klimaatverandering niet stoppen zonder een einde te maken aan de ontbossing. Bossen slaan miljoenen tonnen koolstof op, maar we verliezen 40 voetbalvelden per dag.

Stand For Trees helpt de economische prikkels te veranderen die tot ontbossing leiden.

Bossen

Bossen doen heel veel dingen. Ze reinigen lucht en water; helpen bodemerosie te voorkomen en beschermen tegen natuurrampen; leveren bouwmaterialen, voedsel, medicijnen en nog veel meer voor de mens; en creëren habitat voor wilde dieren. De projecten van onze leden beschermen elk een bedreigd bos in een gebied met een ongelooflijke biodiversiteit.

Mensen en bestaansmiddelen

Bossen in ontwikkelingslanden zijn essentieel voor het leven van de gemeenschappen die er wonen. Alle projecten van Stand For Trees hebben speciale certificeringen voor het ondersteunen van gemeenschapsontwikkeling, armoedebestrijding en duurzame middelen van bestaan - waardoor gemeenschappen een duurzaam alternatief krijgen voor het kappen van hun bossen.

Biodiversiteit en ecosystemen

Bossen behoren tot de meest diverse ecosystemen op aarde. En alles daarin is afhankelijk van de rest van het ecosysteem, van wormen en insecten die de bodem rijker maken, tot bomen die schaduw, voedsel en territorium bieden. Hoe meer biodiversiteit, hoe sterker het is. Daarom is de bescherming van intacte bossen zo belangrijk.

Wildlife

Tropische bossen slaan niet alleen koolstof op. Het zijn weelderige, onderling verbonden ecosystemen waar duizenden soorten dieren, vogels en vissen leven: bedreigd en stabiel, zeldzaam en algemeen, bekend en onbekend. Onze projecten hebben allemaal speciale certificaten verdiend voor de bescherming van wilde dieren.