Overslaan naar hoofdinhoud
Waarom bossen belangrijk zijn

Mensen en bestaansmiddelen

Banen. Schoon water. Vermindering van armoede. Duurzame inkomens. Brandstof en onderdak. Dit zijn slechts enkele van de vele manieren waarop Stand For Trees projecten gemeenschappen een zinvol alternatief bieden voor ontbossing.

Bossen in ontwikkelingslanden zijn van cruciaal belang voor het leven van de mensen die er wonen.

Voor velen betekent het verlies van bossen het verlies van een vitale hulpbron voor hun dagelijks leven. Voor anderen heeft het verlies van bossen gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van hun huizen. Zelfs als zij door het kappen van bossen hun leven tijdelijk kunnen verbeteren, zijn zij op lange termijn slechter af.

Dat is waar Stand For Trees om de hoek komt kijken.

Duurzame ontwikkeling en alternatieve middelen van bestaan

Veel van onze projecten bieden werk aan mensen in verschillende functies. Het kan gaan om het maken van milieuvriendelijke kleding, het patrouilleren in het bos, het verbouwen van kleinschalige gewassen of het werken in natuurcentra. De meeste projecten betalen ook een deel van hun koolstofinkomsten aan mensen die in of nabij het projectgebied wonen. (Die koolstofinkomsten komen van de certificaten die u van ons koopt).

De projecten kunnen die inkomsten ook gebruiken om de financiering van lokale NGO's te verhogen. Deze NGO's gebruiken dat geld dan om sociale ontwikkelingsprogramma's op te zetten of uit te breiden, om samen te werken met overheidsinstellingen of om andere activiteiten uit te breiden. Sommige van hen bieden opleiding en benodigdheden voor boeren om hen te helpen de oogst te verbeteren. Als dat gebeurt, kunnen de boeren dezelfde hoeveelheid oogsten op minder land en hoeven ze geen bos om te zetten in landbouwgrond.

Dan is er institutionele steun, zoals hulp bij het opzetten van bedrijven voor ecotoerisme. Of er zijn landbouwcoöperaties, die de leden helpen betere prijzen voor hun producten te krijgen.

Dit alles helpt het leven van de bosbewoners te verbeteren. Het vermindert de zorgen van mensen die niet weten hoeveel ze zullen verdienen. Het betekent dat de projecten veel meer mensen ondersteunen dan alleen de banen die ze aannemen. En zo ontstaan duurzame alternatieven voor ontbossing.

Onderwijs en gezondheidszorg

Het onderwijs in plattelandsgemeenschappen heeft vaak een tekort aan leerkrachten en middelen. Projecten helpen dit op vele manieren te verhelpen. Sommige bouwen zelf scholen en klaslokalen, huren leraren in, kopen boeken, vergroten de toegang tot onderwijs - of al het bovenstaande. In andere projecten gebruikt de plaatselijke bevolking het geld dat ze krijgen om hun bossen in stand te houden.

Projecten verbeteren ook de toegang tot schoon water. Dit kan gebeuren door huishoudens rechtstreeks te helpen of door de infrastructuur rond de gemeenschap te verbeteren. Natuurlijk helpt dit ook om de schoolresultaten te verbeteren. Wanneer gezinnen en kinderen niet elke dag urenlang water hoeven te halen, is er meer tijd voor school.

Wat de gezondheidszorg betreft, hebben de projecten klinieken gebouwd en verpleegsters en medisch personeel aangenomen. Hierdoor hebben zij zorg gebracht in gebieden waar voorheen nauwelijks of helemaal geen voorzieningen waren.

Armoede bestrijden en culturen redden

Veel van onze bossen hebben een grote spirituele en culturele betekenis voor inheemse groepen. Het behoud van de bossen helpt de bestaansmiddelen, cultuur en tradities van deze groepen te beschermen.

De armen op het platteland zijn voor hun dagelijks leven ook veel afhankelijker van bossen dan de armen in de steden. Zij gebruiken planten en bomen voor voedsel, medicijnen, brandhout, bouwmaterialen en nog veel meer. Dit helpt hen om te gaan met verlies van werk, voedseltekorten en andere uitdagingen. En in sommige gevallen beschermen de bossen zelfs tegen rampen zoals aardverschuivingen, overstromingen of watertekorten.

Dus, zonder de bossen, zou de lokale bevolking geen andere manier hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. En ze zouden veel slechter af zijn in geval van nood.

Daarom worden gemeenschappen extra kwetsbaar voor armoede, honger, ziekte en instabiliteit als ze de bossen verliezen waar ze zo op vertrouwen.

En daarom is het redden van bossen zo belangrijk voor armoedebestrijding en levensonderhoud.

Meld u hier aan om op de hoogte te blijven van ons werk ter ondersteuning van gemeenschappen en bestaansmiddelen: